Ιστορικά γεγονότα

Τα ιστορικά και τα επετειακά γεγονότα και οι ακροαστικές συνεντεύξεις του ΓΙΑΝΝΗ ΣΠΑΝΟΥ αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου:
Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου – Γιάννης Σπανός –(και τίτλος κειμένου που ενδιαφέρει, π.χ. Μικρασιατική Καταστροφή κ.λ.π.)

http://library.ucy.ac.cy/digital_library/greek/simae/eoka_gr.htm