0

Από την Κυριακή 27 Μαϊου 2012 θα είναι ανοικτή έκθεση 80 γκραβούρων από την 1η εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο και τις αιματοχυσίες στη Λευκωσία το 1570 και στην Αμμόχωστο το 1571. Παρουσιάζονται η Μαρία η Συγκλητική να ανατινάσσει το πλοίο της αιχμαλωσίας με τις χίλιες Λευκωσιάτισσες, ο Βραγαδίνος κατά την ώρα του μαρτυρίου του και η ατμόσφαιρα των αντιστάσεων και των σφαγών. Στην ίδια έκθεση εκτίθενται χειρόγραφα υπογεγραμμένα από αρχηγούς της επανάστασης του 1821, στα οποία διαφαίνονται οι ηρωϊσμοί των Κυπρίων που έσπευσαν στην επανάσταση. Όλα τα εκθέματα παραχωρήθηκαν από το Ιστορικό Αρχείο Γιάννη Σπανού και υπάρχουν ενημερωτικές αναφορές στο έργο του συγγραφέα : Οι αντιστάσεις 800 χρόνων. ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ. Οι Κύπριοι στην Επανάσταση του 1821.

Comments are closed.